Jvd » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 118 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Adviesgesprek - Problemen, aandachtspunten en tips

Adviesgesprek - Problemen, aandachtspunten en tips

Een adviesgesprek kan in de vorm zijn van een consult (consultatie), hulpverlening (counseling) en procesconsultatie; vormen die in de praktijk soms door elkaar heen lopen. Problemen in een advies-ges… Communicatie, 25-08-2007
Afweermechanismen - Beschermingsmechanismen (Freud)

Afweermechanismen - Beschermingsmechanismen (Freud)

Afweermechanismen (Sigmund Freud). Afweermechanismen, ook wel beschermingsmechanismen genoemd, staan globaal gezegd in verband met het niet kunnen bevredigen van behoeften of met onaanvaardbare impuls… Psychologie, 27-08-2007
Analyseer je Beleving in het Groepsproces

Analyseer je Beleving in het Groepsproces

Procesanalyse en evaluatie van je beleving, gevoel en ervaring in een groepsdynamisch proces. Wat is jouw persoonlijke gevoel, hoe ervaar jij het groepsproces? Via aandachtspunten in vraagvorm, kun je… Diversen, 24-08-2007
Analyseer je Gedrag in Groepen

Analyseer je Gedrag in Groepen

Analyse van je gedrag en persoonlijke vaardigheden in groepen. Aan de hand van een aantal vragen kun je zicht krijgen op jouw houding, gedrag, vaardigheden, kortom jouw persoonlijke functioneren in gr… Diversen, 23-08-2007
Antidepressiva - Medicatie tegen Depressie

Antidepressiva - Medicatie tegen Depressie

Antidepressiva zijn middelen die worden ingezet tegen depressie, dan wel ernstige neerslachtigheid. Antidepressiva vallen onder de groep psychofarmaca (medicatie voor psychische en/of psychiatrische k… Psychologie, 09-10-2008
Antipsychotica - Medicatie tegen Psychosen

Antipsychotica - Medicatie tegen Psychosen

Antipsychotica zijn psychofarmaca (medicatie voor psychische en/of psychiatrische klachten) om een psychose te helpen bestrijden of te voorkomen. Bij een psychose is er sprake van verlies van het cont… Psychologie, 09-10-2008
Basisstappen besluitvormingsproces

Basisstappen besluitvormingsproces

Basisstappen in Besluitvorming. Overeenstemming in besluit-vorming door een groep is in principe wel een mogelijk en haalbaar, maar geen makkelijk proces. Om tot overeenstemming c.q. een besluit te ko… Sociaal, 23-08-2007
Besluitvorming en besluiteloosheid in groepen

Besluitvorming en besluiteloosheid in groepen

Besluiteloosheid in groepen staat een adequate besluitvorming in de weg. Iedereen maakt binnen een overlegsituatie wel eens mee dat deelnemers binnen een groep geen besluiten kunnen nemen, of juist do… Sociaal, 23-08-2007
BodyTalk Therapie

BodyTalk Therapie

BodyTalk is een therapeutische behandelingsmethode. BodyTalk combineert de energetische werking van acupunctuur, kinesiologie, yoga-elementen en de Westerse medische kennis. BodyTalk gaat ervan uit da… Communicatie, 29-01-2007
Boete - Plaatselijke verordeningen - APV 2020

Boete - Plaatselijke verordeningen - APV 2020

Plaatselijke verordeningen (APV) en eventuele boetes of sancties die gemeenten bij overtreding op kunnen leggen in 2020. Een aantal zaken die het maatschappelijk verkeer regelen kunnen door de gemeent… Diversen, 27-05-2013