Jvd » Specials » Bekeuringen en boetes

Boete of bekeuring in het verkeer 2020

Boete of bekeuring in het verkeer 2020 Bekeuringen en boetes bij overtredingen in het verkeer met de personenauto, bromfiets, bromscooter, snorfiets, fiets of het gehandicaptenvoertuig, voor 2020. Ten opzichte van 2019 zijn enkele bedragen verhoogd. Hoe hoog zijn de actuele boetes voor snelheidsovertredingen met de auto, bromfiets of snorfiets in 2020 en wat kost het u als de verkeersregels niet worden nageleefd of aanwijzingen van een politie ambtenaar of een verkeersregelaar niet worden opgevolgd? Boetebedragen, die nog administratief worden afgehandeld, kunnen variëren van enkele euro's tot ruim 400 euro.

Wegenverkeerswetgeving in Nederland

In de Wegenverkeerswetgeving vindt u de wetten, verkeersborden, verkeerstekens, aanwijzingen en regelingen zoals die in Nederland zijn opgesteld, gehanteerd worden én zoals deze door de weggebruiker moet worden nageleefd.

De belangrijkste onderdelen uit deze wetgeving, waar u als deelnemer aan het verkeer mee te maken hebt, zijn:
  • WVW 1994 - Wegenverkeerswet 1994. In de wegenverkeerswet is onder andere het vereiste verkeersgedrag vastgelegd. Één van de meest aansprekende artikelen is artikel 5, het zogenaamde "kapstokartikel". Dit artikel luidt: "Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd."
  • RVV 1990 - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In dit reglement zijn de verkeersregels opgenomen waar u, bij deelname aan het verkeer, het meest mee te maken krijgt. Tevens zijn hier de verkeersborden met omschrijving, de aanwijzingen van verkeersregelaars en begripsbepalingen als bijlagen opgenomen.
  • RV - Regeling Voertuigen. In de regeling voertuigen worden de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen gedetailleerd beschreven.

Boete, sanctie of bekeuring voor 2020

Op het niet naleven van de regels in de genoemde wetgeving kunnen flinke boetes staan, die kunnen variëren van enkele Euro's tot honderden Euro's. In de verschillende artikelen vindt u de boetes, bekeuringen of sancties die voortkomen uit de "wet Mulder". Dit betreffen de "lichtere" overtredingen die nog administratief kunnen worden afgedaan, zonder dat er een gang naar de rechter aan verbonden is.
In een aantal gevallen wordt bij overtredingen, de regel die door een verkeersbord wordt aangegeven, aangehaald. De beschrijving van de Nederlandse verkeersborden is opgenomen om de bedoelde verkeersborden makkelijk terug te kunnen vinden.
Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2021

Boete of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2021

Hoe hoog is de boete of bekeuring bij fout parkeren en/of fout stilstaan voor 2021? De hoogte van de opgelegde boete of bekeuring dat u als schikkingsvoorstel van het CJIB kunt ontvangen, varieert van…
Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2021

Boete snelheidsovertreding - Te hard rijden voor 2021

2021 - Boete of bekeuring bij te hard rijden, oftewel overschrijding van de maximum toegestane snelheid met de personenauto of lichte bedrijfsauto in Nederland voor 2021. De weergegeven boetebedragen…
Boete of sanctie bij verkeersovertredingen voor 2021

Boete of sanctie bij verkeersovertredingen voor 2021

Boete of sanctie bij verkeersovertredingen in Nederland, vastgesteld voor 2021. In Nederland kennen we vele verkeersregels, verkeersborden en verkeerstekens die het verkeer regelen, om de doorstroming…
Boete - Verkeersboetes in Duitsland voor 2020

Boete - Verkeersboetes in Duitsland voor 2020

Hoe hoog zijn de verkeersboetes in Duitsland voor personenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorfietsen in 2020? In Duitsland geldt voor genoemde motorvoertuigen in principe geen maximumsnelheid op de…
Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020

Boete voor aanhangwagen of caravan voor 2020

Hoe hoog zijn de boetes voor 2020 bij een afwijkende constructie van, of het rijden met, caravan of aanhangwagen en aan welke eisen moet het trekkend voertuig oftewel de auto voldoen? De eisen waaraan…
Boete - Verkeersboetes in België voor 2020

Boete - Verkeersboetes in België voor 2020

In België kent men, bij verkeersovertredingen, vier verschillende categorieën, namelijk: overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Het vaststellen van de graad van de overtreding wor…
Boete (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2020

Boete (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2020

Boete, bekeuring voor 2020 bij snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen met de bromfiets, bromscooter of snorfiets. Alhoewel het accent bij controle en naleving van de verkeersregels in…
Boete zware verkeersovertreding en misdrijf 2020

Boete zware verkeersovertreding en misdrijf 2020

Een boete voor zware overtredingen binnen het verkeer worden niet geldelijk, administratief via de wet Mulder afgehandeld. Het Openbaar Ministerie beslist dan over de hoogte van de boete of de zwaarte…
Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillen

Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillen

Wat is het verschil tussen een beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs? In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt is het puntenrijbewijs anders dan het beginnersrijbewijs. Het beginnersrijbewijs g…
Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeersovertreders kunnen -bij gebruik van alcohol in het verkeer of vertonen van risicovol rijgedrag- worden geconfronteerd met educatieve maatregelen, zoals: de Educatieve Maatregel Alcohol, oftewe…
Gepubliceerd door Jvd op 12-08-2012, laatst gewijzigd op 03-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Feitenboekje Openbaar Ministerie
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • StVO
  • Wegcode.be
  • CBR
  • 2toDrive