Jvd » Specials » Bekeuringen en boetes
"Samen op weg naar een beter resultaat"

Bekeuringen en boetes in het verkeer 2018

Bekeuringen en boetes in het verkeer 2018 Bekeuringen en boetes bij overtredingen in het verkeer met de personenauto, bromfiets, bromscooter, snorfiets, fiets of het gehandicaptenvoertuig, voor 2018. Ten opzichte van 2017 zijn enkele bedragen verhoogd. Hoe hoog zijn de boetes voor snelheidsovertredingen met de auto, bromfiets of snorfiets in 2018 en wat kost het u als de verkeersregels niet worden nageleefd of aanwijzingen van een politie ambtenaar of een verkeersregelaar niet worden opgevolgd? Boetebedragen, die nog administratief worden afgehandeld, kunnen variëren van enkele euro's tot zo'n 400 euro.

Wegenverkeerswetgeving in Nederland

In de Wegenverkeerswetgeving vindt u de wetten, verkeersborden, verkeerstekens, aanwijzingen en regelingen zoals die in Nederland zijn opgesteld, gehanteerd worden én zoals deze door de weggebruiker moet worden nageleefd.

De belangrijkste onderdelen uit deze wetgeving, waar u als deelnemer aan het verkeer mee te maken hebt, zijn:
  • WVW 1994 - Wegenverkeerswet 1994. In de wegenverkeerswet is onder andere het vereiste verkeersgedrag vastgelegd. Één van de meest aansprekende artikelen is artikel 5, het zogenaamde "kapstokartikel". Dit artikel luidt: "Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd."
  • RVV 1990 - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In dit reglement zijn de verkeersregels opgenomen waar u, bij deelname aan het verkeer, het meest mee te maken krijgt. Tevens zijn hier de verkeersborden met omschrijving, de aanwijzingen van verkeersregelaars en begripsbepalingen als bijlagen opgenomen.
  • RV - Regeling Voertuigen. In de regeling voertuigen worden de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen gedetailleerd beschreven.

Boetes, sancties, bekeuringen voor 2018

Op het niet naleven van de regels in de genoemde wetgeving kunnen flinke boetes staan, die kunnen variëren van enkele Euro's tot honderden Euro's. In de verschillende artikelen vindt u de boetes, bekeuringen of sancties die voortkomen uit de "wet Mulder". Dit betreffen de "lichtere" overtredingen die nog administratief kunnen worden afgedaan, zonder dat er een gang naar de rechter aan verbonden is.
In een aantal gevallen wordt bij overtredingen, de regel die door een verkeersbord wordt aangegeven, aangehaald. De beschrijving van de Nederlandse verkeersborden is opgenomen om de bedoelde verkeersborden makkelijk terug te kunnen vinden.
Boetes of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2019

Boetes of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2019

Hoe hoog is de boete of bekeuring bij fout parkeren en/of fout stilstaan in 2019? De hoogte van de opgelegde boetes, oftewel het schikkingsvoorstel dat u van het CJIB kunt ontvangen, varieert van 95 t…
Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2019

Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2019

Boetebedragen of sancties bij verkeersovertredingen in Nederland, vastgesteld voor 2019. In Nederland kennen we vele verkeersregels, verkeersborden en verkeerstekens die het verkeer reguleren, om de d…
Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2019

Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2019

Hoogte van de boetes bij te hard rijden of overschrijding van de maximum toegestane snelheid met de personenauto in Nederland voor 2019. De boetes gelden voor de snelheidsovertredingen in 2019 met de…
Boetes rijden aanhangwagen of caravan 2018

Boetes rijden aanhangwagen of caravan 2018

Hoe hoog zijn de boetes voor 2018 bij een afwijkende constructie van, of rijden met, caravan of aanhangwagen en aan welke eisen moet het trekkend voertuig / de auto voldoen? De eisen waaraan een carav…
Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2018

Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2018

Hoe hoog zijn de verkeersboetes in Duitsland voor personenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorfietsen in 2018? In Duitsland geldt voor genoemde motorvoertuigen in principe geen maximumsnelheid op de…
Boetes (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2018

Boetes (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2018

Verkeersboetes voor 2018 bij snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen met de bromfiets, bromscooter of snorfiets. Alhoewel het accent bij controle en naleving van de verkeersregels in Ne…
Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillen

Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillen

Wat is het verschil tussen een beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs? In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt is het puntenrijbewijs anders dan het beginnersrijbewijs. Het beginnersrijbewijs g…
Boetes - Verkeersboetes in België voor 2018

Boetes - Verkeersboetes in België voor 2018

In België kent men, bij verkeersovertredingen, vier verschillende categorieën, namelijk: overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Het vaststellen van de graad van de overtreding wor…
Boetes bij gebreken op of aan de auto voor 2018

Boetes bij gebreken op of aan de auto voor 2018

Hoe hoog zijn de boetebedragen voor 2018 als het voertuig / de personenauto niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoet en/of lading niet volgens de regels wordt vervoerd of verankerd? In de Regeling…
Boetes - Plaatselijke verordeningen - APV 2018

Boetes - Plaatselijke verordeningen - APV 2018

Plaatselijke verordeningen (APV) en eventuele boetes of sancties die gemeenten bij overtreding op kunnen leggen. Een aantal zaken die het maatschappelijk verkeer regelen kunnen door de gemeente in een…
Boetes bij zware verkeersovertredingen en misdrijven 2018

Boetes bij zware verkeersovertredingen en misdrijven 2018

Verkeersboetes voor zware overtredingen worden niet administratief via de wet Mulder afgehandeld. Het Openbaar Ministerie beslist dan over de hoogte van de boete of de zwaarte van de straf. Denk bijvo…
Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeersovertreders kunnen -bij gebruik van alcohol in het verkeer of vertonen van risicovol rijgedrag- worden geconfronteerd met educatieve maatregelen, zoals: de Educatieve Maatregel Alcohol, oftewe…
Gepubliceerd door Jvd op 12-08-2012, laatst gewijzigd op 22-02-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Feitenboekje Openbaar Ministerie
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • StVO
  • Wegcode.be
  • CBR
  • 2toDrive
Schrijf mee!