Jvd » Specials » Bekeuringen en boetes
"Samen op weg naar een beter resultaat"

Bekeuringen en boetes in het verkeer 2017

Bekeuringen en boetes in het verkeer 2017 De hoogte van de boetes bij verkeersovertredingen zijn voor 2017 in eerste instantie gelijk aan 2016. De verwachting is dat de tarieven half 2017 worden aangepast. Het gaat hierbij om bekeuringen en boetes bij overtredingen in het verkeer met de personenauto, bromfiets, bromscooter, snorfiets, fiets of het gehandicaptenvoertuig, waarvan de wet op enkele punten moet worden aangepast. Hoe hoog zijn de boetes voor snelheidsovertredingen met de auto, bromfiets of snorfiets in 2017? Wat kost het u als de verkeersregels niet worden nageleefd of aanwijzingen van een politie ambtenaar of een verkeersregelaar niet worden opgevolgd? Boetebedragen, die kunnen variëren van enkele euro's tot zo'n 400 euro.

Wegenverkeerswetgeving in Nederland

In de Wegenverkeerswetgeving vindt u de wetten, verkeersborden, verkeerstekens, aanwijzingen en regelingen zoals die in Nederland zijn opgesteld, gehanteerd worden én zoals deze door de weggebruiker moet worden nageleefd.

De belangrijkste onderdelen uit deze wetgeving, waar u als deelnemer aan het verkeer mee te maken hebt, zijn:
  • WVW 1994 - Wegenverkeerswet 1994. In de wegenverkeerswet is onder andere het vereiste verkeersgedrag vastgelegd. Één van de meest aansprekende artikelen is artikel 5, het zogenaamde "kapstokartikel". Dit artikel luidt: "Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd."
  • RVV 1990 - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In dit reglement zijn de verkeersregels opgenomen waar u, bij deelname aan het verkeer, het meest mee te maken krijgt. Tevens zijn hier de verkeersborden met omschrijving, de aanwijzingen van verkeersregelaars en begripsbepalingen als bijlagen opgenomen.
  • RV - Regeling Voertuigen. In de regeling voertuigen worden de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen gedetailleerd beschreven.

Boetes, sancties, bekeuringen voor 2017

Op het niet naleven van de regels in de genoemde wetgeving kunnen flinke boetes staan, die kunnen variëren van enkele Euro's tot honderden Euro's. In de verschillende artikelen vindt u de boetes, bekeuringen of sancties die voortkomen uit de "wet Mulder". Dit betreffen de "lichtere" overtredingen die nog administratief kunnen worden afgedaan, zonder dat er een gang naar de rechter aan verbonden is.
In een aantal gevallen wordt bij overtredingen, de regel die door een verkeersbord wordt aangegeven, aangehaald. De beschrijving van de Nederlandse verkeersborden is opgenomen om de bedoelde verkeersborden makkelijk terug te kunnen vinden.
Boetes of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2017

Boetes of bekeuring bij fout parkeren en stilstaan voor 2017

Hoe hoog is de boete of bekeuring bij fout parkeren en/of fout stilstaan in 2017? De hoogte van de opgelegde boetes, oftewel het schikkingsvoorstel dat u van het CJIB kunt ontvangen, varieert van 90 t…
Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2017

Boetes of sancties bij verkeersovertredingen voor 2017

Boetebedragen of sancties bij verkeersovertredingen in Nederland, vastgesteld voor 2017. In Nederland kennen we vele verkeersregels, verkeersborden en verkeerstekens die het verkeer reguleren, om de d…
Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2017

Boetes - Verkeersboetes in Duitsland voor 2017

Hoe hoog zijn de verkeersboetes in Duitsland voor personenauto's, lichte bedrijfsauto's en motorfietsen in 2017? In Duitsland geldt voor genoemde motorvoertuigen in principe geen maximumsnelheid op de…
Boetes - Verkeersboetes in België voor 2017

Boetes - Verkeersboetes in België voor 2017

In België kent men, bij verkeersovertredingen, vier verschillende categorieën, namelijk: overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Het vaststellen van de graad van de overtreding wor…
Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2017

Boetes snelheidsovertredingen - te hard rijden 2017

Hoogte van de boetes bij te hard rijden of overschrijding van de maximum toegestane snelheid met de personenauto in Nederland voor 2017. De boetes gelden voor de snelheidsovertredingen in 2017 met de…
Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillen

Beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs: de verschillen

Wat is het verschil tussen een beginnersrijbewijs en puntenrijbewijs? In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt is het puntenrijbewijs anders dan het beginnersrijbewijs. Het beginnersrijbewijs g…
Boetes (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2017

Boetes (snelheids)overtreding bromfiets, snorfiets voor 2017

Verkeersboetes voor 2017 bij snelheidsovertredingen en andere verkeersovertredingen met de bromfiets, bromscooter of snorfiets. Alhoewel het accent bij controle en naleving van de verkeersregels in Ne…
Plaatselijke verordening 2013 - APV's en Boetebedragen

Plaatselijke verordening 2013 - APV's en Boetebedragen

Plaatselijke verordeningen en eventuele boete of sancties die gemeenten op kunnen leggen. Een aantal zaken die het maatschappelijk verkeer regelen kunnen door de gemeente in een plaatselijk verordenin…
Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeersovertreders kunnen -bij gebruik van alcohol in het verkeer of vertonen van risicovol rijgedrag- worden geconfronteerd met educatieve maatregelen, zoals: de Educatieve Maatregel Alcohol, oftewe…
Boetes bij zware verkeersovertredingen en misdrijven 2017

Boetes bij zware verkeersovertredingen en misdrijven 2017

Verkeersboetes voor zware overtredingen worden niet administratief via de wet Mulder afgehandeld. Het Openbaar Ministerie beslist dan over de hoogte van de boete of de zwaarte van de straf. Denk bijvo…
Gepubliceerd door Jvd op 12-08-2012, laatst gewijzigd op 16-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Feitenboekje Openbaar Ministerie
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • StVO
  • Wegcode.be
  • CBR
  • 2toDrive
Schrijf mee!