Jvd » Specials » Theorie gevaarherkenning

Gevaarherkenning - Verkeersinzicht - Verkeersborden

Gevaarherkenning - Verkeersinzicht - Verkeersborden Gevaarherkenning - verkeersinzicht - verkeersborden. Voordat je het praktijkexamen kunt doen voor je rijbewijs B, moet je eerst een theorie-examen afleggen bij het CBR. Ruim de helft van de vragen (35) gaan over gevaarherkenning en verkeersinzicht; de overige (30) over de verkeersregels. In deze special vind je een aantal artikelen samengevoegd die je van nut kunnen zijn bij het leren en begrijpen van de theorie. Het is niet bedoeld als vervanging van je theorieboek, maar wel als aanvulling.

Theorie-examen

Het theorie-examen heeft een aantal veranderingen ondergaan. Onderstaand vind je een beknopte weergave van wat er op het theorie-examen van je verwacht wordt. Hopelijk dragen de onderstaande artikelen bij aan een goede voorbereiding op je examen.

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is betrekkelijk nieuw en telt mee per 1 maart 2009 voor de uitslag van je theorie-examen. Het is de bedoeling dat je aangeeft wat in een bepaalde situatie verstandig is te doen.
Bij de vragen over gevaarherkenning heb je de keuze uit de volgende antwoorden, waaruit je één keuze moet maken:
  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat er in de wet geregeld is, maar vooral wat er in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Verkeersborden - Verkeersregels

Uiteraard moet je ook de regels en borden / tekens in het verkeer kennen en deze kunnen toepassen. Hieraan is in principe niets veranderd, alleen zijn het aantal vragen binnen dit onderdeel teruggebracht tot 30.

Het theorie-examen

Het theorie-examen voor de personenauto (rijbewijs B) bestaat sinds uit drie onderdelen, met in totaal 65 vragen. De onderdelen die je kunt verwachten zijn:
  • gevaarherkenning - in totaal 25 vragen
  • verkeersinzicht - in totaal 10 vragen
  • verkeersregels - in totaal 30 vragen

Je bent geslaagd voor het theorie-examen als je minimaal goed hebt beantwoord:
13 vragen van het onderdeel gevaarherkenning van de totaal 25 vragen, plus
35 vragen van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht van de totaal 40 vragen

Succes met het lezen van de artikelen én met je aankomende theorie-examen !!
Verkeer - Theorie - Alle aanvullingen Theorie-examen

Verkeer - Theorie - Alle aanvullingen Theorie-examen

Aanvullingen / aanpassingen van de verkeers theorie. In 2008 is het theorie-examen en het praktijkexamen voor het rijbewijs B (auto) en het rijbewijs AM (brommer, scooter) op vele punten aangepast, da…
Gevaarherkenning - Verkeersborden en verkeersinzicht

Gevaarherkenning - Verkeersborden en verkeersinzicht

Verkeersinzicht en gevaarherkenning bij benadering van de verkeersborden. Verkeersborden geven naast de betekenis die je moet kennen voor het theorie-examen of binnen de dagelijkse praktijk op de weg…
Verkeersinzicht en afdekongeval binnen het verkeer

Verkeersinzicht en afdekongeval binnen het verkeer

Verkeersinzicht omvat het vermogen of inzicht te handelen in niet geregelde situaties in het verkeer. Dit houdt in: alles wat in het verkeer geregeld is door middel van aanwijzingen, verkeersregels, v…
Verkeer - Gevaarherkenning Verkeersinzicht

Verkeer - Gevaarherkenning Verkeersinzicht

Gevaarherkenning en verkeersinzicht bij de theorie, en in de praktijk als onderdeel van de rijtaak. Een onderdeel van zowel het theorie-examen als het praktijkexamen, dat sinds 1 maart 2009 als vast o…
Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008

Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008

De aangepaste verkeersregels en verkeersborden vanaf 1 april 2008. Op 1 april 2008, 1 mei 2009 en 1 juli 2010 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen van de verkeersregels doorge…
Verkeersborden Nederland - (gevaar)herkenning

Verkeersborden Nederland - (gevaar)herkenning

Verkeersborden Nederland plus de gevaarherkenning. Iedere verkeersdeelnemer wordt geacht de verkeerstekens en de verkeersregels te kennen. Belangrijker is het, inzicht te krijgen in het hoe en waarom…
Gepubliceerd door Jvd op 25-05-2009, laatst gewijzigd op 15-06-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • CBR
  • Autorij-instructie.nl