Jvd » Specials » Verkeersdeelname

Verkeer Regels Nederland

Verkeer Regels Nederland Verkeersdeelname - Wat en hoe. Deelname aan het verkeer is veelal een geautomatiseerd proces waar we als weggebruiker niet bewust bij na hoeven denken. Toch bestaan er in het verkeer veel aanwijzingen en regels die we moeten volgen en dus moeten kennen. Dit geldt voor alle weggebruikers: zowel voetgangers als bestuurders. In deze special vind je een aantal artikelen die van belang kunnen zijn bij deelname aan het verkeer.

Basis van de theorie

Alhoewel de basis van de verkeerstheorie in de loop van de jaren niet veel verandert, is de verkeerstheorie wel doorlopend in ontwikkeling om in te kunnen spelen op nieuwe visies, veranderende en voortschrijdende techniek en een andere kijk op mobiliteit, milieu en veiligheid, alsook het effectief omgaan met een steeds voller wordend wegennet.

Veranderingen bij verkeersdeelname

Kreeg men bij te water geraken met de auto vroeger bijvoorbeeld het advies in het voertuig te blijven tot zich een luchtbel vormde, tegenwoordig kijkt men hier anders tegen aan.
Een ander voorbeeld is de herkenbaarheid van het wegennet waar naar gestreefd wordt. In de nabije toekomst moeten we landelijk aan de hand van vaste kenmerken (primaire belijning) kunnen beoordelen op wat voor soort weg we ons bevinden en weten welk gedrag en welke snelheid hierbij van ons verlangd wordt.

Een en ander is toch wel noodzakelijk te weten, om een goed en gepast verkeersgedrag te tonen of bij te kunnen dragen aan je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers in het verkeer. In deze special een aantal artikelen die voor iedere verkeersdeelnemer / weggebruiker van belang kunnen zijn bij deelname aan het verkeer op de openbare weg.
Heb je aanvullingen of opmerkingen...uit ze en wellicht kunnen deze in een volgend artikel uitgewerkt worden.
Belang van kijken bij auto rijden

Belang van kijken bij auto rijden

Belang van het zien, kijken en waarnemen in het verkeer. Dat de ogen en het goed zien voor de verkeersveiligheid, bij deelname aan het verkeer, belangrijk zijn zal niemand verbazen. Soms lijkt het bel…
Medicijnen en drugs en de risico's in het verkeer

Medicijnen en drugs en de risico's in het verkeer

Gevaar gebruik medicijnen en drugs in het verkeer. Rijden onder invloed van medicijnen of drugs kunnen de rijvaardigheid en je beoordelingsvermogen beïnvloeden. Deelname aan het verkeer wordt dan een…
Shared Space - Minder verkeersborden - Meer veiligheid

Shared Space - Minder verkeersborden - Meer veiligheid

Minder verkeersborden op de weg en toch veiliger? Dit kan in veel gevallen door toepassing van Shared Space, oftewel de gedeelde ruimte in het verkeer. Is er sprake van plaatsing van een te veel aan v…
Verkeer - Auto afmetingen lading aanhangwagen

Verkeer - Auto afmetingen lading aanhangwagen

Regels voor deelbare en ondeelbare lading bij het vervoeren van de lading op aanhangwagen en personenauto en de (rijbewijs)eisen bij het trekken van een aanhangwagen of caravan. De aanleg van de Neder…
Verkeer - Auto te water - Hoe te handelen

Verkeer - Auto te water - Hoe te handelen

Wat te doen of hoe te handelen bij het te water raken met de auto? Een nachtmerrie voor iedere automobilist is wel het te water raken met je auto. Alleen al bij de gedachte hieraan zal menigeen de pan…
Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeer - Educatieve Maatregel Alcohol - EMA

Verkeersovertreders kunnen -bij gebruik van alcohol in het verkeer of vertonen van risicovol rijgedrag- worden geconfronteerd met educatieve maatregelen, zoals: de Educatieve Maatregel Alcohol, oftewe…
Verkeer - Gevaarherkenning Verkeersinzicht

Verkeer - Gevaarherkenning Verkeersinzicht

Gevaarherkenning en verkeersinzicht bij de theorie, en in de praktijk als onderdeel van de rijtaak. Een onderdeel van zowel het theorie-examen als het praktijkexamen, dat sinds 1 maart 2009 als vast o…
Verkeer - Hulp verlenen bij aanrijding of verkeersongeval

Verkeer - Hulp verlenen bij aanrijding of verkeersongeval

Een aanrijding of verkeersongeval - Wat moet je doen? In het drukke en intensieve verkeer in Nederland is een aanrijding of ongeval niet altijd te vermijden. Alhoewel niemand bewust een ongeval zal ve…
Verkeer - Nederlandse wegen - Belijning en maximumsnelheid

Verkeer - Nederlandse wegen - Belijning en maximumsnelheid

Vanaf 2008 wordt er gewerkt aan de kenmerken op de Nederlandse wegen. Er zijn voorschriften opgesteld die de betekenis van de strepen, de belijning en de daaraan gekoppelde maximum toegestane snelheid…
Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008

Verkeer - Nieuwe verkeersregels vanaf 2008

De aangepaste verkeersregels en verkeersborden vanaf 1 april 2008. Op 1 april 2008, 1 mei 2009 en 1 juli 2010 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen van de verkeersregels doorge…
Verkeer - Verlichting op de auto in het verkeer

Verkeer - Verlichting op de auto in het verkeer

Voeren van de juiste verlichting op de auto. Het voeren van verlichting op de auto in het verkeer leidt nog wel eens tot verwarring daar waar het de keuze tussen het voeren van het (oude) stadslicht,…
Verkeer - Winter, gladheid en autorijden

Verkeer - Winter, gladheid en autorijden

Auto rijden in de winter bij ijzel, sneeuw en gladheid. Alhoewel we in Nederland niet vaak meer geconfronteerd worden met winterse omstandigheden bij het autorijden, kunnen we in de winter van tijd to…
Verkeersinzicht en afdekongeval binnen het verkeer

Verkeersinzicht en afdekongeval binnen het verkeer

Verkeersinzicht omvat het vermogen of inzicht te handelen in niet geregelde situaties in het verkeer. Dit houdt in: alles wat in het verkeer geregeld is door middel van aanwijzingen, verkeersregels, v…
Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOP

Voorrang verlenen of voor laten gaan op kruispunt en VOP

Wanneer spreek je bij verkeersdeelname van voorrang verlenen en wanneer van voor laten gaan? Bij het verlenen van voorrang moet je de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te verv…
Gepubliceerd door Jvd op 16-09-2009, laatst gewijzigd op 03-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • RVV 1990
  • Autorij-instructie.nl